Contact us

FOSHAN

BUSINESS HOURS: 11:00am—02:00am

ADDRESS: No.2 Xianti Li, Lingnan Tiandi, Chancheng District, Foshan

TELEPHONE: 0757-82031515  /  133 9223 6374 

 

 

WUHAN 

BUSINESS HOURS: 11:00am—11:55pm

ADDRESS: 2nd floor of Building 4, Wuhan Tiandi, 68# Lugouqiao Road, Wuhan

TELEPHONE: 027-8222 1388 /  135 6003 2534 

 

 

EMAILinfo@summerhouse.com.cn

WeChatSummerHouse

WeChatSummerhousepizzabar

Contact